Menu

Google Services

Search

Translate

Home Page

Llysfaen

Primary School

Learn, Play, Laugh

Dysgu Chwarae Chwerthin

Wellbeing Champions

Blaenoriaethau Allweddol Pencampwyr Lles 2023-2024

 

Wellbeing Champion Key Priorities 2023-2024

 

 

 1. To design and develop a wellbeing room.
 2. To promote lunchtime wellbeing clubs.
 3. To encourage the use of growth mindset vocabulary in lessons.
 4. To promote the five ways to wellbeing across the school.
 5. To establish a buddy system on the playground.
 6. To create and review worry boxes weekly
 7. To champion the anti-bullying policy.

 

 1. I gynllunio a datblygu ystafell les.
 2. I hyrwyddo clybiau lles amser cinio.
 3. I annog y defnydd o eirfa meddylfryd twf mewn gwersi.
 4. I hyrwyddo pum ffordd i les ar draws yr ysgol.
 5. I sefydlu system gyfeillio ar y maes chwarae.
 6. I greu ac adolygu blychau poeni yn wythnosol
 7. I hyrwyddo'r polisi gwrth-fwlio.

   

Our Wellbeing Champions!

Top